Manifest Benut de kracht van anders denken

Meedenken biedt kansen voor erkenning, innovatie en inkomen

De heersende opvatting lijkt te zijn dat je mensen met psychische problemen vooral geen denkwerk moet laten doen. Omdat de geest immers ziek is, zou dat niet goed voor ze zijn, en er komt toch niks fatsoenlijks uit. Dit is een door de geschiedenis bewezen grote, onrechtvaardige misvatting, die noch voor de mensen, noch voor de maatschappij goed is. Er zijn vele voorbeelden van bijzondere denkers met een psychische kwetsbaarheid die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de maatschappij.

Zelfs pogingen om de kwaliteiten van mensen met een psychische kwetsbaarheid wel te benutten gaan nog te vaak eenzijdig uit van specifieke, direct aan de kwetsbaarheid gekoppelde kwaliteiten. In werkelijkheid kunnen mensen veel meer dan we op basis van vooroordelen of modellen (diagnoses, ‘labels’, etc.) kunnen voorspellen. Ook hiermee worden mens en maatschappij dus nog tekort gedaan. Mensen zijn niet hun diagnose.

Mensen met een “psychische kwetsbaarheid” kunnen substantieel bijdragen aan het oplossen van (maatschappelijke) problemen en vraagstukken. Ze worden echter nu niet betrokken en ingeschakeld maar juist buitengesloten. De economische waarde van hun denkkracht wordt nu niet gezien. Dat is dubbel zonde. We moeten mensen de kans geven om op hun eigen manier bij te dragen, en daarmee te laten zien wat er wel kan.

Wij willen een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen, juist ook de mensen die anders doen en denken, de kans krijgen om volwaardig deel te nemen en hun talenten tot volle ontwikkeling te brengen. Als we neurodiversiteit goed leren benutten, kan de maatschappij daar veel innovatiever, rijker en mooier door worden.

Wij willen hieraan bijdragen in woord en daad. In 2020 willen wij in 10 gemeenten, bedrijven en GGZ instellingen een inclusieve denktank opstarten om samen aan de slag te gaan met het out of the box oplossen van problemen en vraagstukken.

Zodra we 1000 handtekeningen hebben gaan we ermee naar de politiek. We kunnen het ons als samenleving niet permitteren om zoveel denkkracht te verspillen. Toch?

Teken nu en ondersteun dit initiatief.

Projectgroep Samen Denken Binnen de Nieuwe GGZ

Bianca van Beugen

Caroline Angenent

Tom Borst

Geo van Dam

Ido van der Waal